BOUWKUNDIG ADVIES

TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN

Renovatie | Groot onderhoud | Nieuwbouw
Om een duurzaam gebouw te realiseren of te onderhouden is het van belang om goede materialen te gebruiken en te omschrijven. Een werkomschrijving is een omschrijving van het werk, de te gebruiken materialen met hun specificatie en verwerkingsmethoden. Naast de technische bepalingen worden er ook juridische zaken omschreven zoals garantievoorwaarden en hoe om te gaan met meer- en minderwerk. Als basis voor de juridische zaken wordt de Uniforme Administratie Voorwaarden (UAV 2012) gehanteerd. BSMN bouwadvies maakt werkomschrijvingen voor renovatie-en nieuwbouwprojecten.

Omdat niet alle zaken kunnen worden omschreven in een Technische omschrijving maken we gebruik van tekeningen, kleur– en materiaalstaten en diverse andere bijlagen, zoals EPC berekening en constructieberekeningen. Het is belangrijk dat deze documenten goed op elkaar zijn afgestemd zodat meerwerk en onenigheid wordt voorkomen. Om dit te realiseren maakt BSMN Bouwadvies ook kleur- en materiaalstaten op basis van de STABU-codering en maken wij ruimte-afwerkstaten.
Een belangrijke rol in dit proces is voor de opdrachtgever, architecten en overige adviseurs in het aangeven welke zaken zij vastgelegd willen hebben, waardoor de opdrachtgever de kwaliteiten krijgt die hij beoogt en de architect het gebouw waar hij trots op is. BSMN Bouwadvies gaat deze uitdaging graag gezamenlijk met u aan!

BOUWKOSTENRAMINGEN

Renovatie | Groot onderhoud | Nieuwbouw
BSMN Bouwadvies verzorgd bouwkostenramingen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie- groot onderhoud projecten. Wij kunnen dit verzorgen in elke fase van het proces, hoe verder het proces vordert hoe gedetailleerder de begrotingen worden uitgewerkt. Wanneer er genoeg geld is, is het allemaal niet zo ingewikkeld, maar vaker is er een spanningsveld tussen het budget en de wensen. Het budget is altijd taakstellend, waarbij het de uitdaging is voor BSMN bouwadvies om binnen het gestelde budget het maximale resultaat te bereiken.

Onderstaande diensten kunnen wij verzorgen:
Bouwkostenramingen (in alle fasen van het ontwerpproces) | directiebegrotingen | screening kostenramingen aannemers | Project- en bouwkostenbewaking

BOUWBEGELEIDING

Heeft u verbouwplannen of beschikt u over een kavel waar u een woning wilt bouwen? Dan helpt BSMN bouwadvies u graag mee om uw bouw- of verbouwplannen te realiseren. Bij het bouwen of verbouwen van een woning komt nogal wat kijken en is een goede voorbereiding van groot belang.

Onderstaande diensten kunnen wij verzorgen:
Bouwkostenramingen | Bouwaanvraag -omgevingsvergunning | Technische werkomschrijvingen | Veiligheid- en gezondheidsplannen (ontwerpfase) | Aanbesteden | Bouwtoezicht

Externe diensten aangestuurd door BSMN
Ontwerp van nieuwbouw en verbouw | Bouwkundige tekeningen inclusief bestektekeningen | Constructieberekeningen