BOUWKUNDIGE INSPECTIES
 

BOUWKUNDIGE OPNAMES

Renovatie | Groot onderhoud
Wij voeren bouwkundige inspecties uit ten behoeve van projectvoorbereiding groot onderhoud- en renovatieprojecten. Hierbij wordt de bestaande situatie in kaart gebracht (nul meting) en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen, zoals energetisch- en woon technische verbeteringen. Indien gewenst kunnen vervolgens Begrotingen worden gemaakt en een Technische omschrijving.

Inspecties l NEN 2767 l MJOP
BSMN Bouwadvies verzorgt NEN 2767 inspecties en conditiemetingen. Naast de inspecties stellen wij ook de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) op. Een meerjaren onderhoudsplan is een lange termijn planning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen en terreinen. Met een MJOP voorkomt u onverwachte kosten, tevens krijgt u inzicht in de werkzaamheden die de komende jaren aan het gebouw moeten plaatsvinden om de kwaliteit goed te houden of te verbeteren.

Bouwkundige- installatietechnische opnames | Meerjaren Onderhouds Planningen (MJOP)| conditiemeting NEN 2767.

THERMOGRAFIE

Met thermografie is het mogelijk om wat voor het oog niet zichtbaar is zichtbaar te maken. Met een thermografische camera kunnen de kleinste temperatuur verschillen in kaart worden gebracht, hierdoor wordt thermische kwaliteit van bijvoorbeeld een gevel- of dakconstructie, inclusief eventuele warmtelekken (koudebruggen) inzichtelijk.

*Thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd door een thermograaf:
– IBS Building thermography, ISO 9001; certificaatnummer 140100-006 (European)

FREELANCE/FLEXIBELE SCHIL

Heeft u tijdelijk personeel tekort of willen jullie gebruik maken van kennis die jullie niet in huis hebben? Neem gerust contact met ons op, voor freelance maken wij gebruik van aangepaste uurtarieven.