BOUWKUNDIGE KEURINGEN
 

BOUWTECHNISCHE KEURINGEN/AAKOOPKEURINGEN

Bent u voornemens om een nieuw woning te kopen? Laat BSMN bouwadvies een onafhankelijke bouwtechnische keuring uitvoeren. Deze keuring en rapportage geeft u inzicht in de technische staat en onderhoudstoestand van de woning. Alle bevindingen worden samengevat in een bouwtechnisch rapport, in het bouwtechnisch rapport is een globale kostenraming opgenomen met de direct noodzakelijke kosten of kosten die op termijn zijn te verwachten. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de woning en weet wat u koopt. Zie ook het voorbeeldrapport voor een globale indruk.

Wij verrichten bouwkundige keuringen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voor de onderstaande bedragen. Voor keuringen in de overige provincies vragen wij een aanvullende kilometervergoeding.
Voorbeeld rapport bouwkundige keuring

Kosten (incl. btw)
0 – ​ 500 m3 = ​€ 350,-
500 ​- ​ 750 m3 = ​€ 400,-
750 ​- ​1000 m3 = ​€ 450,-

Meerprijs
Thermografie, incl. vocht- en luchtvochtigheidsmetingen = € 100,-

OPDRACHTFORMULIER BOUWKUNDIGE KEURING

Opdrachtgever

Gegevens te keuren pand:

[]