BOUWKUNDIG ONDERZOEK
 

SPECIALISTISCH LEKKAGE-ONDERZOEK / LEKDETECTIE

Overlast door lekkage

Lekkage, iedereen krijgt er direct of indirect wel ooit mee te maken. Het gaat in veel gevallen om een langdurig (en onzichtbaar) proces. Vaak hebben er al diverse mensen gekeken om de oorzaak te achterhalen, maar regelmatig wordt visueel de oorzaak niet achterhaald. Wij hebben veel ervaring in het opsporen van lekkages, daarnaast hebben we een grote diversiteit aan meetapparatuur om de lekkages te traceren. Na het onderzoek worden de bevindingen inclusief herstel adviezen in een helder rapport opgesteld en vervolgens kan aan het herstel worden begonnen.

Mogelijke lekkage-onderzoeken
Specialistisch lekkage-onderzoek is maatwerk. Per project wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan kunnen wij pas vormgeven na een beoordeling van het object/de schade.

Voorbeelden van (bouwkundige) lekkages die wij voor u kunnen onderzoeken:
• Kelder in aanbouw ALVON Kelderlekkages (kim – grondwater – vloerconstructies e.d.)
•Gevellekkages (kozijnen – vliesgevels – puien e.d.)
•Serre lekkages
•Vochtschades (op binnenwanden)
•Optrekkend vocht en grondwaterstanden

Daklekkages
•Platdak (zonder ballast)
•Platdak met ballast (grind – tegels)
•Balkons & galerijen
•Groendaken (vlak of licht hellend)
•Hellende daken (kilgoten – dakkapellen – gootconstructies e.d.)

Niets is onmogelijk.
Twijfelt u of uw vochtschade of lekkage traceerbaar is, neem dan contact met ons op. We denken graag vrijblijvend met u mee om te zoeken naar de oplossing van uw probleem.


BINNENKLIMAAT ONDERZOEK EN/OF GEURTECHNISCH ONDERZOEK

Schimmels en stank

LEKK_NL-Schimmel-op-wand-en-vloer-in-woonkamer-achter-bank-stank-300x225

Vaak is de eerste aanwijzing voor vochtproblemen een vreemde geur in een ruimte. Deze geur is kan ook alleen bij vlagen aanwezig zijn. Na verloop van tijd ontstaan er donkere verkleuringen op wanden en plafonds, die uitgroeien tot zwarte schimmelplekken. In bepaalde situaties is er condensvorming aan de binnenzijde van de ramen of op andere buitengeveldelen of muren.

Incidenteel treden gezondheidsklachten op, meestal van de luchtwegen, of hebben bewoners last van allergische reacties. Vaak geven mensen aan dat ze niet uitgeslapen wakker worden.

Verbeter uw leefklimaat

LEKK_NL-Schimmelvorming-op-plafond-en-wand-in-slaapkamer-300x225

Herkent u één van de bovenstaande problemen, of een combinatie hiervan, dan is de kans groot dat er iets mis is met het binnenklimaat van uw pand. Er zijn veel zaken die invloed hebben op het comfort en het binnenmilieu. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de binnentemperatuur, luchtverplaatsing, VOS-metingen, CO2 en lichtopbrengst. Veelgehoorde klachten in kantoorruimtes en woningen zijn tochtoverlast en kou. Ventilatie en daarbij de luchtsnelheid, luchtstroming, het stookpatroon (de manier van verwarmen) en oppervlaktetemperaturen moeten bij deze klachten onderzocht worden.

Onderzoek en analyse

LEKK_NL-Grafiek-binnenklimaat-metingen-CO2-temperatuur-luchtvochtigheid-300x131

Om een goed beeld te krijgen van het binnenmilieu dient uitgebreid onderzoek te worden verricht. Hiervoor worden bijvoorbeeld dataloggers in uw pand geplaatst, die gedurende enkele weken het binnenklimaat monitoren. Ook meten wij in het pand alle bouwkundige en bouwfysische aspecten in. Nadat alle meetgegevens verzameld zijn, voeren we een uitgebreide inspectie van het pand uit, waarbij alle mogelijke invloeden worden vastgelegd en geanalyseerd.

Na de analyse op locatie worden de meetgegevens verwerkt in een heldere rapportage. Kenmerkend voor onze rapportages zijn de concrete aanbevelingen waarmee u de volgende stap kunt zetten naar een gezondere leefomgeving.


THERMOGRAFISCH- & ENGERGIETECHNISCH ONDERZOEK

Energieverlies

Het verantwoord omgaan met energie is dagelijks onderwerp van gesprek. De verbetering van de isolatie van onze panden, vernieuwde ventilatiesystemen en luchtdicht bouwen (passief huis) kunnen leiden tot een lager energieverbruik. Elk pand heeft een eigen karakter en dus zijn eigen kenmerken om te verbeteren voor een optimale energieprestatie. De volgende factoren zijn van invloed op het energieverbruik.

Luchtlekkages

LEKK_NL-Luchtlekkage-voordeur-brievenbus-infrarood-Level-1-thermograaf-300x225

Een ruimte met luchtlekkage verliest energie. Een niet of onvoldoende geventileerde ruimte kan ook vocht- en schimmeloverlast opleveren. Het gebruik van een ruimte heeft een grote invloed op de behoefte aan de ventilatie en verwarming. Luchtlekkage is dus niet per definitie slecht. Maar we willen kunnen bepalen waar en hoeveel lucht in en uit de ruimte kan stromen.

Thermische lekkages

LEKK_NL-Koudebrug-verzakte-isolatie-infrarood-opname-300x225

Bij een ongeïsoleerd of gedeeltelijk geïsoleerd pand is duidelijk waar verbetering van de isolatiewaarde te halen is. Maar een geïsoleerd of na-geïsoleerd pand bevat vrijwel altijd onzichtbare thermische lekkages. Een thermische lekkage is een gebrek in het isolatiepakket. Dit gebrek kan bestaan uit isolatiepanelen die niet aansluiten aan elkaar. Het kan ook zijn dat dak- en gevelisolatie niet aansluiten, of dat na-isolatie in een gevel is verzakt. Hierdoor kan een wand of vloer dermate afkoelen, dat vochtoverlast of schimmelvorming kan ontstaan. Omdat dit niet altijd aan de oppervlakte, maar ook in de wandconstructie ontstaat, kan dit ongemerkt voor stankoverlast, vochtklachten of een verhoogd energieverbruik zorgen.

Ventilatiesystemen

Een ventilatiesysteem, of dit nu een mechanisch systeem, of een handmatig te bedienen ventilatiestrip of –ventiel is, kan een grote invloed hebben op het energieverbruik. Zowel in positieve als in negatieve zin. Een goed aangelegd en afgesteld systeem zal energie besparen en het comfort in de ruimte verbeteren. Terwijl een goed aangelegd, maar verkeerd ingeregeld systeem grote klachten kan veroorzaken.

Een goed advies over het juist ventileren van een pand voor de beste leefomgeving en ruimtegebruik helpt het comfort in de ruimte te verbeteren en het energieverbruik te verlagen.

Blowerdoor

LEKK_NL-Blowerdoor-onderzoek-luchtdichtheid-meten-luchtlekkage-150x150

Bij een luchtdichtheidsmeting plaatsen wij een blowerdoorsysteem in de gevelopening van uw pand. Deze geautomatiseerde test registreert alle drukniveaus en drukverschillen die tijdens de test ontstaan en exporteert deze naar een grafiek. De software berekent of de onderzochte ruimte voldoet aan de norm voor luchtdichtheid. Deze test wordt uitgevoerd conform de NEN 2686.

We kunnen de test uitbreiden met rooktesten en thermografische metingen om te bepalen waar de luchtlekkages zich bevinden. Onzichtbare in- of uitstroom van lucht kunnen we zichtbaar maken met een infraroodcamera, die in staat is marginale temperatuurverschillen in honderdste graden te visualiseren in een kleurenspectrum. Deze metingen worden uitgevoerd conform de NEN-EN 13829.

 

 

BSMN Bouwadvies heeft een samenwerking met bouwkundig, bouwfysisch & vochttechnisch onderzoek – & adviesbureau Lekk te Reusel. Lekk is gespecialiseerd in het uitvoeren van:

Binnenklimaat en geurtechnisch onderzoek | Specialistisch lekkage-onderzoek | Thermografisch- en energetisch onderzoek

Zie voor een uitgebreide dienstenpakket: www.lekk.nl